44.201.97.0

Files

go Back

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de windsnelheden op een toernooi maken we gebruik van de daggegevens van de KNMI
(zie Toernooidocument - Weather report). Een onderdeel van de KNMI-rapportage is de wind.

Figuur A. voorbeeld van de rapportage m.b.t. de windsnelheden, weerstation Hoogeveen d.d. 14/05/2011.

Omdat deze gegevens over een periode van 24 uur zijn berekend, moeten we een formule zien te vinden die een representatie kan geven over de windomstandigheden overdag tijdens een vliegertoernooi.
Aangezien we over het algemeen vliegeren tussen ±10:00 en ±21:00 heb ik op basis van de volgende factoren een formulering gemaakt om de gemiddelde windkracht/snelheid te corrigeren.

  • Gemiddelde windsnelheid (volgens KNMI) in de ochtend.

  • aantrekkend naar de maximale uurgemiddelde snelheid in de middag met daarbij de maximale stoot..

  • en luwend naar de gemiddelde windsnelheid in de avond.


In figuur A. heeft de KNMI een gemiddelde windsnelheid van 4,1m/s. (windkracht 3) gerapporteerd.
Eenieder die op betreffende toernooidag in Hoogeveen heeft gespeeld weet dat het flink harder heeft gewaaid.
Door ook gebruik te maken van de overige gegevens, t.w. maximale uurgemiddelde snelheid en maximale stoot heb ik een formule toegepast die de gemiddelde windsnelheid naar boven corrigeert.

Gecorrigeerde windsnelheid = ( [gemiddelde snelheid] + [maximale uurgemiddelde snelheid] + [0,5x maximale stoot] ) / 3

In dit geval komen we uit op een windsnelheid van 5,9m/s cq. 21 km/h wat weer overeenkomt met een windkracht 4 Bft.

Omdat de windsnelheid volgens de schaal van Beaufort ons meer zegt dan de windsnelheid in meters per seconde (m/s.)
bijgaand een tabel met de relatie tussen windkracht (Bft) en de snelheid in m/s.

Met deze wetenschap krijgen we o.a. beter inzicht in

  • onderling vergelijkbare toernooien qua windkracht/windsnelheid.

  • in ontwikkeling: een statistiek per toernooifinalist in relatie tot de windsnelheidsindex.

  • de historie van bijvoorbeeld gecancelde toernooien i.v.m. te weinig wind.

DatumPlaatsWindsnelheidsindex
01/10/2011Leerdam
3 km/h (Bft1)
26/09/2009Wierden
6 km/h (Bft1)
19/09/2009Leerdam
7 km/h (Bft2)
16/08/2008Deventer
9 km/h (Bft2)
12/08/2006Hoogeveen
9 km/h (Bft2)

n.b. Cancelation van een toernooi wegens windstilte is sterk afhankelijk van de tijdstip dat de wind volledig gaat liggen.
Op een zomerse dag kan de wind reeds omstreeks 19:00 uur volledig verdwenen zijn terwijl in het voor- en najaar de wind veel langer aanhoudt.

Windverwachting en advisering voor een toernooi-annulering

Op basis van de vele gegevens en die we in de loop van de tijd hebben verzameld kunnen we adviezen uitbrengen om een toernooi te cancelen op basis van de verwachte te sterke plaatselijke windkracht.

figuur C: weersverwachtingen gespecificeerd per dagdeel.
Voorbeeld: binnen een tournamentschedule zijn de plaatselijk weersverwachtingen opgenomen. Enkele dagen voorafgaand aan het toernooidatum worden de weersverwachtingen gespecificeerd per dagdeel (zie figuur C hiernaast).
Recent (2 juni 2013) hebben we een toernooi in Empel gehad waarbij de windkrachten zodanig sterk waren dat we naar ons idee op de grens van het (on)mogelijke zaten om de wedstrijden op een prettige manier voor mens en materiaal te laten verlopen. Tussen de korte en lichte regenbuien door hebben we met enige materiaalaanpassingen het toernooi volledig kunnen afronden.
Aangezien we het grootste gedeelte van de dag in de tijdvak van 12:00-18:00 actief zijn en de windkracht dan in de meeste gevallen op z´n sterkst is kunnen we ons voor het advies beperken tot de gemiddelde windkrachtverwachtingen in desbetreffende tijdvak.

Advies: indien in de tijdvak van 12:00-18:00 een gemiddelde windsnelheden van 33km/u (5Bft) of meer worden verwacht, dan adviseren wij de toernooiorganisatie in overweging te nemen om op basis van te sterke windkrachten het toernooi te cancelen danwel op een ander datum in te plannen.

n.b. bovenvermelde grenswaarde zal in de loop van de tijd naar boven/onder worden bijgesteld . . . . . wordt vervolgd.

..Smartphone
Find us on facebook
Latest known visitors:
Admin (23-04-2024 12:49:59), Max A. (23-04-2024 12:20:21), PLeiwa (22-04-2024 18:17:16), Jonias (20-04-2024 22:22:29), Josias (19-04-2024 18:19:20), Wrapppp (18-04-2024 06:36:17), S. Maulany (20-03-2024 23:02:51), Ynnor (02-03-2024 13:14:29), Ronald v. A. (17-11-2023 12:26:45), B. Lapod (01-05-2023 14:02:39), Ewout (31-01-2023 08:18:00), Markie (16-01-2023 16:55:59), D. Lanu (13-10-2022 19:40:21), Johan S. (02-10-2022 18:50:35), Marcel B. (26-09-2022 18:50:37), Pascal Eilander (26-09-2022 05:11:38),